Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Łączymy tradycyjne rolnictwo z nowoczesną, zrównoważoną produkcją i logistyką żywności

Jesteśmy firmą rodzinną, której historia sięga początków XX wieku. Od lat korzystamy z dóbr natury, które stanowią fundament naszego biznesu. Mamy świadomość, że w związku z obecnym stanem środowiska oraz klimatu, jesteśmy zobowiązani do walki o lepszą przyszłość naszej planety.

Będąc liderem w produkcji świeżych warzyw zielonych w Polsce wiemy, że aby osiągnąć równowagę pomiędzy potrzebami człowieka oraz środowiska, konieczne jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod rolnictwa, produkcji żywności oraz związanej z nią logistyki.

 

“Nasze wartości, wpisane w strategię biznesową Grupy Kapitałowej Green Holding, obejmują otwartość na zmiany, odpowiedzialność i przedsiębiorczość.

Wierzę, że dzięki wypracowanym przez pokolenia fundamentom, skutecznie zarządzamy wpływem naszej działalności na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę.”

Artur Rytel

Właściciel, Chief Executive Officer

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nasz plan działania, w którym stawiamy na sukcesywny rozwój, opiera się o Cele Zrównoważonego Rozwoju ustanowione przez ONZ.
Realizując strategię „Jesteśmy Green”, dbamy o dobrostan wszystkich interesariuszy Green Holding.

Nasza strategia ESG – Jesteśmy Green

Mamy świadomość wpływu naszego biznesu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę, dlatego wdrożyliśmy strategię ESG wyznaczającą kierunki naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na lata 2025 i 2030.

Dbamy o Planetę
Dbamy o Produkt
Dbamy o Partnerstwo
Dbamy o Ludzi
Stosujemy rozwiązania rolnictwa zrównoważonego
rozwiń
Świadomie korzystamy z zasobów naturalnych
rozwiń
Ograniczamy emisje gazów cieplarnianych
rozwiń
Wdrażamy zasady gospodarki obiegu zamkniętego
rozwiń

Podstawą dobrego produktu roślinnego jest czyste środowisko gruntowo-wodne, odpowiednia jakość powietrza oraz stabilne warunki meteorologiczne. Zanieczyszczenie środowiska oraz zmiany klimatyczne stanowią dla naszej działalności olbrzymie zagrożenie, dlatego podjęcie działań eliminujących negatywne skutki traktujemy priorytetowo.

Poznaj nasze cele

Będziemy kontynuować rozwój upraw spełniających
założenia rolnictwa regeneracyjnego

Prowadzimy innowacyjne uprawy w systemie hydroponicznym

Z 1,5 ha upraw hydroponicznych uzyskujemy plon równoważny plonom 85 ha upraw polowych. W uprawach hydroponicznych nie korzystamy ze środków ochrony roślin. Zużywamy również mniej wody niż w uprawach polowych. Wykorzystujemy wodę z obiegu zamkniętego.

O naszych uprawach hydroponicznych dowiesz się więcej, oglądając film.

Zredukujemy o 5% zużycie
nawozów mineralnych

Rozpoczniemy uprawy
ekologiczne na powierzchni 45 ha

Mamy świadomość, jaką rolę dla środowiska, człowieka, ale także naszej działalności odgrywa dostęp do czystej wody, dlatego racjonalne zarządzanie jej zużyciem stanowi dla nas priorytet. Rozumiemy, że wykonywana przez nas działalność wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem na wodę, dlatego w ramach naszej strategii zobowiązaliśmy się do redukcji pobieranych ilości.

Poznaj nasze cele

Zredukujemy o 5% ilość pobranej
wody wykorzystywanej do nawadniania

Wykorzystujemy specjalistyczne technologie umożliwiające monitoring upraw, w tym w zakresie gospodarki wodnej

Monitoring obejmuje użycie specjalistycznych dronów oraz skanera, służących m.in. do weryfikacji struktury gleby, w tym jej nawodnienia oraz zapotrzebowania roślin na wodę.

Dzięki pozyskanym informacjom ograniczamy pobór wody poprzez dostosowanie nawadniania do rzeczywistego zapotrzebowania.

Zredukujemy o 5% ilość pobranej
wody wykorzystywanej do nawadniania

Mamy świadomość wpływu naszej branży na zmiany klimatyczne oraz wpływu, jaki zmiany klimatyczne mogą mieć na naszą działalność. W celu kontroli oraz redukcji emitowanych przez nas gazów cieplarnianych w 2021 roku rozpoczęliśmy kalkulację emisji gazów cieplarnianych (GHG) powstałych w wyniku nadzorowanych przez nas procesów (zakres 1) oraz zużycia zakupionej przez nas energii (zakres 2).

Poznaj nasze cele

Zredukujemy o 30% emisje gazów cieplarnianych powstałych w wyniku nadzorowanych przez nas procesów (zakres 1) oraz zużycia zakupionej przez nas energii (zakres 2)

Zredukujemy o 10% zużycie paliw
w pojazdach rolniczych

Emisje wytworzone przez nas w zakresie 1 w 2021
roku pochodziły głównie ze zużycia paliw w źródłach
mobilnych i stacjonarnych.

Będziemy wykorzystywać 20% energii
elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł odnawialnych

Będziemy posiadać 10% samochodów osobowych
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych

Emisje GHG w zakresach 1 i 2 (Mg CO2) w 2021 roku (metoda location based)

Zredukujemy o 10% ilość
zużywanej energii elektrycznej

100% pojazdów obsługiwanych przez przewoźników zewnętrznych będzie posiadało normę spalania EURO 5 i 6

Emisje GHG w zakresach 1 i 2 (Mg CO2) w 2021 roku (metoda market based)

Wierzymy, że ograniczenie zużycia zasobów środowiskowych zaczyna się od odpowiedzialnego wyboru materiałów wykorzystywanych do produkcji. Dlatego optymalizujemy ilość oraz jakość stosowanych przez nas materiałów oraz szukamy rozwiązań, które ułatwiają ich odpowiednie zagospodarowanie. Stawiając za cel jakość, bezpieczeństwo oraz świeżość naszych produktów, traktujemy priorytetowo poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie opakowań oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko.

Poznaj nasze cele

Zredukujemy o 5% masę opakowań
z tworzyw sztucznych

Zredukujemy do zera ilość skrzynek jednorazowego użytku stosowanych do transportu surowców

Zredukujemy do zera ilość palet jednorazowego użytku stosowanych do transportu surowców

Wprowadzamy system rotujących
skrzynek oraz palet wielorazowego użytku

Skrzynki otrzymywane od dostawców wykorzystujemy do pakowania
naszych produktów, następnie je zwracamy, aby mogły być ponownie
wykorzystane w celach transportowych. W 2021 roku wykorzystaliśmy:

82% skrzynek wielorazowego użytku
81% palet wielorazowego użytku

Zapewniamy jakość i bezpieczeństwo żywności
rozwiń
Przekazujemy wiarygodne informacje o produkcie
rozwiń
Przeciwdziałamy marnowaniu żywności
rozwiń

Bezpieczny i dobrej jakości produkt to według nas taki, który jest pełnowartościowy, bezpieczny do spożycia, utrzymuje swoją świeżość i spełnia oczekiwania klientów. Odpowiedzialne zarządzanie uprawami zobowiązuje nas do certyfikacji wszystkich wykorzystywanych przez nas naszych warzyw z upraw własnych, jak i kupowanych od zewnętrznych dostawców.

Poznaj nasze cele

Będziemy kontynuować certyfikację GLOBAL G.A.P. lub GLOBAL G.A.P. + Add-on (warzywa liściaste) dla 100% naszych produktów

Będziemy kontynuować certyfikację GLOBAL G.A.P. lub GLOBAL G.A.P. + Add-on (warzywa liściaste) dla 100% kupowanych przez nas surowców

100% naszych zakładów będzie
objętych certyfikatem Food Safety

Kontrolę jakości warzyw z upraw własnych przeprowadzamy już na etapie wzrostu rośliny i przed ścięciem.
Ponadto wszystkie warzywa i produkty kontrolujemy zanim trafią do naszych klientów i na półki sklepowe:
Prowadzimy:
–  kontrole surowców własnych oraz zakupionych od naszych stałych dostawców
–  kontrole na liniach produkcyjnych (tzw. kontrole śródoperacyjne)
–  kontrole finalnego produktu, które wykonujemy przed transportem
–  kontrole w trakcie transportu produktów
–  kontrole jakości na półkach sklepowych.

Nasze uprawy posiadają certyfikat GLOBAL G.A.P. lub GLOBALG.A.P. + Add-on (warzywa liściaste), potwierdzający stosowanie dobrych praktyk rolniczych.
W ramach certyfikatu przeprowadzamy badania laboratoryjne metodą samplingu, obejmujące mikrobiologię, badania fizykochemiczne, badania zawartości pestycydów oraz metali ciężkich w surowcach własnych.
Wymagamy równieżposiadania odpowiednich certyfikatów od naszych stałych dostawców surowców.

Posiadamy certyfikat BIO dla dla roszponki, rukoli i szpinaku,
który potwierdza brak stosowania środków ochrony roślin podczas uprawy oraz zapewnia możliwośćtransportowania i operowania żywnością ekologiczną.

Nasz zakład Primavega posiada certyfikację ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 oraz International Food Standard (IFS).

Zagraniczne zakłady Green Factory posiadają:
IFS (Węgry)
BRCGS Global Standard for Food Safety (Litwa).

Zakłady Green Factory zlokalizowane w Polsce spełniają wymagania standardu SQMS
(ang. Supplier
Quality Management System),
zapewniającego efektywny system zarządzania, aby dostarczać bezpieczne i wysokiej jakości produkty oraz działania zgodne z najwyższymi standardami łańcucha dostaw McDonald’s.

Spółka GFL posiada certyfikat BIO oraz IFS Logistics,
który potwierdza, że magazynowany i transportowany
produkt jest kontrolowany pod względem utrzymania
warunków chłodniczych, zachowania jakości i bezpieczeństwa żywności oraz opakowań

Stawiamy na rzetelne przekazywanie konsumentom informacji o naszych produktach. Na etykietach i opakowaniach produktów naszych marek przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące oferowanych produktów, takie jak: nazwa żywności, masa żywności, wartość odżywcza, nazwa firmy wprowadzającej produkt do obrotu oraz termin przydatności do spożycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminów przydatności do spożycia nie umieszczamy jedynie na produktach niemytych oraz posiadających doniczkę.

Poznaj nasze cele

Będziemy doskonalić opakowanie produktów własnych zachęcające
do zdrowych praktyk żywieniowych

Będziemy doskonalić oznakowanie produktów własnych zachęcające do zdrowych praktyk żywieniowych
Część naszych opakowań zawiera wykaz wartości odżywczych, co wykracza poza obecnie obowiązujące wymogi prawne.

Wprowadzamy również oznakowanie dotyczące zarządzania opakowaniem, w tym symbole recyklingowalności, symbol rodzaju materiału do recyklingu oraz symbol dbania o czystość.

W przyszłości na opakowaniach produktów własnych planujemy wprowadzić oznakowanie uwzględniające system ogólnej wartości żywieniowej produktów spożywczych. Takie oznakowanie ułatwi konsumentom wybór produktów spożywczych pożądanych w codziennej diecie.

Jako producent żywności, jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Już na etapie upraw dbamy o to, aby warzywa utrzymywały jak najdłuższą świeżość. W przypadku złych warunków pogodowych uruchamiamy dodatkowe procesy mycia, sortowania oraz przetwórstwa, co zapobiega marnowaniu danej partii surowca, który mógłby nie spełniać wymogów jakościowych oczekiwanych przez klientów. Podczas transportu oraz magazynowania produktów i surowców utrzymujemy stały ciąg chłodniczy.

Poznaj nasze cele

Wydłużymy okres przydatności
do spożycia naszych produktów o 10%

Będziemy kontynuować korzystanie z opakowań zapewniających świeżość oraz dostosowywać ilość produktu do potrzeb klientów

Stale poszukujemy opakowań zapewniających świeżość i dostosowanych do potrzeb naszych konsumentów

Nasze produkty pakujemy w funkcjonalne opakowania typu otwórz-zamknij utrzymujące świeżość produktów. W ofercie posiadamy również produkty typu single-use czy family pack, które oferują porcje dopasowane do potrzeb naszych konsumentów

Dzięki współpracy z bankami żywności przekazujemy nasze produkty najbardziej potrzebującym

W 2021 roku przekazaliśmy około 90 ton żywności.

Działamy
etycznie
rozwiń
Wymagamy etycznych zachowań
w całym łańcuchu wartości
rozwiń

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Green Holding dbamy, aby pracownicy posiadali poczucie włączenia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy rodzaj zatrudnienia. Nie akceptujemy dyskryminacji oraz niesprawiedliwego traktowania wobec naszych pracowników oraz kandydatów do pracy uwzględniając, między innymi kwestie zatrudnienia, szkoleń, wynagrodzenia oraz awansu. Posiadamy zero tolerancji dla praktyk, które naruszają podstawowe prawa człowieka, przestrzegamy zakazu pracy pod przymusem oraz zakazu pracy przez dzieci. Nie tolerujemy zjawisk mobbingu w miejscu pracy.

Poznaj nasze cele

Wszystkich pracowników przeszkolimy
w zakresie zasad etyki

Kodeks Postępowania Green Holding

Zasady określone w kodeksie stanowią wyznacznik we wszystkim co robimy i obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych przez spółki należące do Holdingu. Nasz kodeks postępowania określa zasady etyczne oraz moralne, dzięki którym współtworzymy etyczną kulturę organizacji.

Nasze siedem zasad

Szacunek w miejscu pracy
Jakość i odpowiedzialna produkcja
Etyka w działalności
Przeciwdziałanie konfliktowi interesów
Poufność i ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo informatyczne
Zrównoważony rozwój

Pobierz nasz Kodeks Postępowania:

Wersja Polska Wersja Angielska

Wdrożymy narzędzie do
zgłaszania nieprawidłowości

Chcemy zapewnić, że nasze partnerskie relacje biznesowe opierają się na fundamentach zapewniających etyczny, transparentny oraz zrównoważony łańcuch dostaw. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz norm etycznych i oczekujemy tego samego od naszych dostawców. Dlatego, podejmujemy kroki, które zapewnią, że nasi dostawcy kierują się zasadami zgodnymi z wartościami Green Holding.

 

Poznaj nasze cele

Wdrożymy ocenę
dostawców

Kodeks Postępowania Dostawców Green Holding

Kodeks Postępowania Dostawców Green Holding określa zasady właściwego postępowania dostawców, zgodnych z misją i wartościami naszej firmy.

Nasze wymagania wobec dostawców

Przestrzeganie praw człowieka
Zachowanie jakości i bezpieczeństwa pracy
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kwestii opakowań, śladu węglowego, redukcji zużycia wody oraz eliminacji środków chemicznych szkodliwych dla ludzi i środowiska
Etyczne postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem

Pobierz Kodeks Postępowania Dostawców
Green Holding

Wersja Polska Wersja Angielska

Będziemy wymagać od naszych dostawców
przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców Green

Wspomagamy rozwój
zawodowy pracowników
rozwiń
Zapewniamy bezpieczne
warunki pracy
rozwiń
Zmieniamy
nawyki żywieniowe
rozwiń

Wierzymy, że sukces naszej firmy zależy od możliwości rozwoju i wykorzystania potencjału naszych pracowników. Promujemy pracę zespołową, w której współpracownicy dzielą zarówno sukcesy jak i porażki. Staramy się tworzyć atmosferę opartą na wzajemnym szacunku, otwartości i komunikacji. Dbamy o naszych pracowników, gdyż wierzymy, że ich zaangażowanie w pracę przekłada się na rozwój naszej Grupy.

Poznaj nasze cele

Zmniejszymy
rotację pracowników

Chcemy, aby nasi pracownicy pozostawali z nami długoterminowo, dlatego badamy ich poziom satysfakcji z pracy

W 2021 roku przeprowadziliśmy pierwsze badanie satysfakcji pracowników. Dzięki badaniu zidentyfikowaliśmy nasze mocne strony w obszarze pracowniczym, które obejmowały zagadnienia takie jak: bezpieczne warunki pracy, sprzęt niezbędny do wykonywania pracy oraz możliwość otrzymania dnia wolnego od pracy w razie nagłej potrzeby. Zidentyfikowaliśmy również obszary wymagające poprawy – szkolenia i rozwój pracowników, celebracja wyników i integracja, docenianie pracowników, koleżeństwo i współpraca.

W celu odpowiedzi na oczekiwania naszych pracowników wdrożyliśmy m.in. plany szkoleniowe, zorganizowaliśmy wspólne aktywności oraz wprowadziliśmy całoroczny system kart uznania tzw. „recognition cards”, w ramach którego każdy pracownik ma możliwość wskazania współpracownika za prezentowanie postaw zgodnych z wartościami firmy.

Przeprowadzimy badanie satysfakcji pracowników
we wszystkich spółkach Grupy

Wskaźnik rotacji
w 2021 roku

28%

Średni czas pracy
osób zatrudnionych

3 lata

Nasze systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) są zgodne z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w krajach naszej działalności. Stanowiska pracy są objęte systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnym z politykami, procedurami oraz instrukcjami BHP zdefiniowanymi na poziomie spółek w odniesieniu do przepisów krajowych. W świetle obowiązujących przepisów, każda ze spółek przeprowadza ocenę ryzyka dla istniejących stanowisk pracy w celu eliminacji zagrożeń oraz minimalizacji występującego ryzyka. Specjaliści ds. BHP zarządzają bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz przeprowadzają ocenę ryzyk. Analiza oceny ryzyk jest przeprowadzana w odniesieniu do przepisów prawa krajowego. Cykliczność oceny ryzyk jest dostosowana do potrzeb danej spółki.

Liczba wypadków wśród osób wykonujących pracę na rzecz  Grupy w 2021 roku

– Wypadki o poważnych konsekwencjach: 0
– Pozostałe wypadki przy pracy: 3

Wskaźnik wypadkowości
w 2021 roku

– Wypadki o poważnych konsekwencjach: 0
– Pozostałe wypadki przy pracy: 2,9

Zdrowe nawyki żywieniowe korzystnie wpływają na zdrowie ludzi, a kształtowanie świadomości żywieniowej jest kluczem do sukcesu. Przy współpracy z siecią sklepów Biedronka jesteśmy pomysłodawcą cyklu warsztatów edukacyjno-kulinarnych pod nazwą „Zielona Kraina” dedykowanych dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Dotychczas zorganizowaliśmy 1 531 warsztatów dla 31 tysięcy dzieci w 530 szkołach. Projekt funkcjonował od 2016 roku jednak został wstrzymany w 2021 roku z powodu epidemii COVID-19. W kolejnych latach planujemy kontynuować cykl warsztatów pod zmienioną nazwą „W Zielonej Krainie”. W ramach warsztatów nadal będziemy przekazywać dzieciom cenną wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia.

Będziemy realizować warsztaty z cyklu „W Zielonej Krainie”

Cele warsztatów:

Promocja zdrowego trybu życia

Promocja zbilansowanej diety

Promocja świeżych warzyw w codziennej diwie dziecka

Poszerzenie wiedzy dzieci i ich rodziców na temat korzyści płynących z odpowiednio zbilansowanej diety

Poszerzenie umiejętności dzieci w zakresie przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków.

 

Zapoznaj się z naszymi Raportami ESG

Pobierz pełne raporty w pdf

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą Dyrektorką ds. Zrównoważonego Rozwoju

Małgorzata Pietrzyk-Żarska

Sustainability Director

 

Green Holding Sp. z o.o.
Zdunowo 48
09-142 Załuski

kom.mobile+48 535 454 645
tel.+48 23 661 93 93
fax+48 23 661 93 91
Odwiedź nasze strony

Copyright 2024 © Green Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Bazinga